GPA

El software GPA és un sistema informàtic comptable que registra les entrades i les sortides o subministraments de combustible en una instal·lació de gasoil professional per a consum propi, així com altres dades pormenoritzades de la instal·lació tals com dipòsits de combustible, assortidors, tipus de productes petrolífers, vehicles, proveïdors de combustible, dades de la instal·lació i dades del titular.

Aquest software de gestió compleix amb els requisits que exigeix l'ordre HAP/290/2013, de 19 de febrer, per a la que es regula el procediment a seguir per beneficiar-se de les devolucions sobre la base impositiva, en instal·lacions de subministrament de gasoil professional per a consum propi.

Descàrregues

GPA (sense control de stock)

Aplicació recomanada per tot Espanya excepte el País Basc

Descarrega

 

GPA (control de stock)

Aplicació recomanada pel País Basc

Recursos

Memòria justificativa d'adaptació a la HAP/290/2013

Memòria que justifica l'adequació de GPA als requisits que indica l'ordre HPA/290/2013, de 19 de febrer (Adecuación GPA HAP_290_2013_1.1.pdf )

Guia de la relació de kilometraje

Manual de actualització de l'aplicació GPA i guia para la generació del fitxer de la relació de kilometraje (GPA-D-200801030.pdf)