GPA

El software GPA és un sistema informàtic comptable que registra les entrades i les sortides o subministraments de combustible en una instal·lació de gasoil professional per a consum propi, així com altres dades pormenoritzades de la instal·lació tals com dipòsits de combustible, assortidors, tipus de productes petrolífers, vehicles, proveïdors de combustible, dades de la instal·lació i dades del titular.

Aquest software de gestió compleix amb els requisits que exigeix l'ordre EHA/3929/2006, de 21 de desembre, per a la que es regula el procediment a seguir per beneficiar-se de les devolucions sobre la base impositiva, en instal·lacions de subministrament de gasoil professional per a consum propi.

Descàrregues

Descarrega les últimes versions de l'aplicació:

GPA (sense control de stock)
GPA (control de stock)

Recursos

Memoria justificativa de adaptación a la EHA/3929/2006

Memoria que justifica la adecuación de GPA a los requisitos que indica la orden EHA73929/2006, de 21 de diciembre (GPA-D-200705160-Memoria adecuación orden firmada.pdf )

Guía de la relación de kilometraje

Manual de actualización de la aplicación GPA y guía para la generación del fichero de la relación de kilometraje (GPA-D-200801030.pdf)