GPA

  • GPA

    El software GPA és un sistema informàtic comptable que registra les entrades i les sortides o subministraments de combustible en una instal·lació de gasoil professional per a consum propi, així com altres dades pormenoritzades de la instal·lació tals com dipòsits de combustible, assortidors, tipus de productes petrolífers, vehicles, proveïdors de combustible, dades de la instal·lació i dades del titular.

    Més informació...