GPA

El software GPA és un sistema informàtic comptable que registra les entrades i les sortides o subministraments de combustible en una instal·lació de gasoil professional per a consum propi, així com altres dades pormenoritzades de la instal·lació tals com dipòsits de combustible, assortidors, tipus de productes petrolífers, vehicles, proveïdors de combustible, dades de la instal·lació i dades del titular.

Aquest software de gestió compleix amb els requisits que exigeix l'ordre HAP/290/2013, de 19 de febrer, per a la que es regula el procediment a seguir per beneficiar-se de les devolucions sobre la base impositiva, en instal·lacions de subministrament de gasoil professional per a consum propi.

Descàrregues

Descarrega les últimes versions de l'aplicació:

GPA (sense control de stock)
GPA (control de stock)

Recursos

Memòria justificativa d'adaptació a la HAP/290/2013

Memòria que justifica l'adequació de GPA als requisits que indica l'ordre HPA/290/2013, de 19 de febrer (Adecuación GPA HAP_290_2013_1.1.pdf )

Guia de la relació de kilometraje

Manual de actualització de l'aplicació GPA i guia para la generació del fitxer de la relació de kilometraje (GPA-D-200801030.pdf)